برنـدبُـرد برای آژانس‌ها و استودیوها

کاریزُر با آژانس‌ها و استودیوهای تولید محتوا برای توسعه‌ی خدمات و اجرای تبلیغات همکاری و همراهی می‌کند.
اگر یک تیم تبلیغاتی و محتوایی خلاق هستید که می‌توانید محتوا و پیام‌های به‌روز و متناسب با زمان و مکان خلق کنید، برندبُردهای کاریزُر به شما کمک می‌کند تا ارتباطی زنده و پویا با بازار را به مشتریان خود پیشنهاد دهید.
در مسیر توسعه‌ی کسب و کارتان، کنارتان هستیم.

مشـاوره و سفـارش

مزایای کاریزُر برای صاحبان آژانس‌ها و استودیوها

کسب درآمد از تبلیغات

روی برندبُردها

(در مشارکت با کاریزُر)

افزایش

جذابیت بصری محیط

با محتوای ویدیویی

خلق مزیت رقابتی

نسبت به دیگر

رسانه‌های تبلیغاتی

افزایش قدرت

دسترسی مستقیم

به مخاطبان نهایی